Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CAFE24 PARTNERS

 1. Điều 1 (Mục đích)

  Mục đích của Điều khoản này là để quy định các quyền hạn, nghĩa vụ và các nội dung cần thiết khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Cafe24 (dưới đây gọi là “Công ty”) và Đối tác sử dụng Cafe24 Partners do Công ty cung cấp, để bảo vệ quyền lợi của Công ty và Đối tác cũng như thúc đẩy sự thịnh vượng chung của cả hai bên.

 2. Điều 2 (Định nghĩa)
  1. ① Các thuật ngữ được sử dụng trong Điều khoản này được định nghĩa như sau.
   1. 1. “Cafe24 Partners” (dưới đây gọi là “dịch vụ”) là không gian xây dựng, đăng và bán các dịch vụ và sản phẩm app, design, expert, channel.
   2. 2. “Kênh giao dịch” là không gian giao dịch ảo, nơi Đối tác có thể bán sản phẩm và dịch vụ như app, design, experts, recipe cho người mua.
   3. 3. “App” là ứng dụng do Đối tác phát triển để bán.
   4. 4. “Design” là các sản phẩm thiết kế (Smart, Global, WordPress, trang chủ, một phần, v.v), mobile theme, mã nguồn theme, v.v. do Đối tác xây dựng để bán.
   5. 5. “Expert”, phiên bản mở rộng tính năng tùy chỉnh, là dịch vụ kết nối với các chuyên gia trong các lĩnh vực cần thiết cho việc xây dựng và quản lý trang mua sắm.
   6. 6. “Recipe” là chương trình bao gồm một hoặc nhiều kênh tạo thành trình kích hoạt (trigger) và hành động rồi triển khai chúng dưới dạng chỉ thị.
   7. 7. “Tài khoản” là tài khoản được tạo khi người bán đăng ký thành viên theo đúng quy trình do Công ty quy định.
   8. 8. “Người mua” là người mua sản phẩm và dịch vụ của Đối tác thông qua kênh giao dịch.
   9. 9. “Giá bán” là số tiền Đối tác đăng làm giá bán của sản phẩm và dịch vụ.
   10. 10. “Trang chủ” là trang web do Công ty vận hành để hướng dẫn về điều kiện và chính sách sử dụng của các dịch vụ liên quan đến Điều khoản này, đồng thời để người dùng có thể đăng ký và quản lý dịch vụ.
  2. ② Các thuật ngữ không được định nghĩa tại các Khoản trên sẽ được diễn giải theo nội dung giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ của Công ty hoặc thông lệ thương mại.
 3. Điều 3 (Đăng và Sửa đổi Điều khoản)
  1. ① Công ty đăng nội dung của Điều khoản này tại màn hình khởi động của Trang chủ để Đối tác có thể dễ dàng nhìn thấy.
  2. ② Trường hợp Công ty sửa đổi Điều khoản này, Công ty sẽ ghi rõ lý do sửa đổi, ngày áp dụng và thông báo trên màn hình khởi động hoặc màn hình liên kết với màn hình khởi động 7 ngày trước ngày áp dụng.
  3. ③ Nếu Công ty thông báo cho Đối tác theo Khoản trên đồng thời lưu ý rõ ràng rằng nếu Đối tác không bày tỏ ý kiến đến trước ngày áp dụng thì được xem là đồng ý, mà Đối tác không bày tỏ ý kiến thì được xem là đã đồng ý với Điều khoản sửa đổi. Trường hợp không đồng ý với Điều khoản sửa đổi, Đối tác có thể chấm dứt hợp đồng sử dụng.
  4. ④ Công ty có thể quy định điều khoản, chính sách vận hành riêng cho từng dịch vụ và Đối tác phải tuân thủ những điều khoản, chính sách đó.
 4. Điều 4 (Thành lập hợp đồng sử dụng)
  1. ① Hợp đồng sử dụng được thành lập sau khi Đối tác đồng ý với Điều khoản này, đăng ký sử dụng dịch vụ và Công ty xét duyệt, chấp thuận đăng ký của Đối tác.
  2. ② Công ty xem thông tin của tài khoản (ID) được tạo khi đăng ký thành viên là thông tin của Đối tác và chủ sở hữu tài khoản (ID) là đương sự ký kết hợp đồng này.
  3. ③ Công ty có thể không chấp thuận nếu có lý do thuộc một trong các điểm sau.
   1. 1. Đăng ký dịch vụ bằng thông tin giả hoặc thông tin của người khác
   2. 2. Không nộp hoặc thiếu, sai hồ sơ và thông tin cần thiết
   3. 3. Từng vi phạm hợp đồng hoặc chưa thanh toán đầy đủ chi phí của bất cứ dịch vụ nào do Công ty cung cấp
   4. 4. Trẻ em dưới 14 tuổi đăng ký dịch vụ hoặc trẻ vị thành niên đăng ký mà không có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp
   5. 5. Đăng ký bằng thông tin khiêu dâm, trái với thuần phong mỹ tục
   6. 6. Công ty không thể chấp thuận do lỗi của Đối tác hoặc do không phù hợp với chính sách hoạt động khác của Công ty
   7. 7. Không phù hợp với quy định của Công ty hoặc bị cho là gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Công ty
  4. ④ Công ty có thể hoãn xử lý và bảo lưu việc chấp thuận hợp đồng sử dụng nếu thuộc một trong các điểm sau.
   1. 1. Trường hợp báo động cấp quốc gia như thiên tai, chiến tranh, v.v.
   2. 2. Hoàn cảnh rất khó khăn khiến hoạt động của Công ty bị gián đoạn
   3. 3. Trường hợp khó có thể duy trì chất lượng dịch vụ hoặc thiếu các thiết bị, nhân lực cần thiết
   4. 4. Trường hợp khó có thể cung cấp dịch vụ ổn định do hoành cảnh khác của Công ty
  5. ⑤ Công ty có thể thu hồi lại việc chấp thuận hợp đồng sử dụng sau khi thông báo trước theo Điều 6 nếu thuộc bất cứ trường hợp nào được quy định tại Khoản 3, Khoản 4 của Điều 4 này.
 5. Điều 5 (Bảo vệ thông tin cá nhân)

  Công ty thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật cần thiết để thực thi pháp luật liên quan đến thông tin cá nhân và bảo mật thông tin cá nhân của Đối tác theo Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân của Công ty.

 6. Điều 6 (Thông báo cho Đối tác)

  Khi cần thông báo cho Đối tác, Công ty thông báo qua thư điện thử (email), SMS, số điện thoại do Đối tác cung cấp, trừ phi có quy định khác trong Điều khoản này. Tuy nhiên, nếu cần thông báo cho tất cả hoặc nhiều Đối tác thì Công ty có thể thay đổi phương thức thông báo bằng cách đăng tải nội dung thông báo trên website của Công ty trong vòng ít nhất 7 ngày.

 7. Điều 7 (Cung cấp dịch vụ)
  1. ① Công ty cung cấp dịch vụ ngay khi hoàn tất các quy trình được quy định, trừ trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, nếu có lý do không thể cung cấp dịch vụ ngay lập tức, Công ty sẽ thông báo lý do chậm trễ và lịch trình cung cấp dịch vụ cho Đối tác theo quy định tại Điều 6.
  2. ② Công ty cung cấp dịch vụ 24 tiếng 1 ngày không nghỉ, trừ phi có vấn đề đặc biệt về kỹ thuật hoặc nghiệp vụ. Tuy nhiên, khi cần kiểm tra định kỳ hoặc nâng cấp hệ thống, Công ty có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ bằng cách thông báo trước theo Điều 6.
 8. Điều 8 (Các loại dịch vụ)
  1. ① Dịch vụ do Công ty cung cấp theo Điều khoản này như dưới đây. Điều kiện sử dụng của từng dịch vụ tuân theo văn bản đính kèm.
   1. 1. App
   2. 2. Design
   3. 3. Expert
   4. 4. Recipe
   5. 5. Quản lý doanh thu
   6. 6. Quản lý điều hành
   7. 7. Các dịch vụ khác do Công ty cung cấp
  2. ② Công ty có thể thiết lập, thay đổi nội dung và điều kiện của dịch vụ bằng cách thông báo trước theo Điều 6.
  3. ③ Các vấn đề không được quy định trong Điều này sẽ tuân theo nội dung giới thiệu và hướng dẫn của từng dịch vụ tại Trang chủ.
 9. Điều 9 (Sử dụng dịch vụ)
  1. ① Đối tác phải hiểu chính xác và tuân thủ nội dung cũng như điều kiện sử dụng của từng dịch vụ trong Điều khoản này hoặc Trang chủ.
  2. ② Đối tác có thể sử dụng thông tin tài khoản (ID, PW) nhận được theo Điều khoản sử dụng dịch vụ trang mua sắm (bao gồm cả phiên bản global) để đăng nhập và sử dụng dịch vụ.
  3. ③ Đối tác có thể sử dụng hệ thống do Công ty cung cấp để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, trong trường hợp này, Đối tác phải trả một khoản phí do Công ty quy định.
  4. ④ Công ty lựa chọn và đưa ra các danh mục phù hợp với đặc điểm của từng sản phẩm và dịch vụ, và thời điểm bắt đầu bán hàng có thể thay đổi theo từng sản phẩm và dịch vụ.
  5. ⑤ Đối tác phải tuân thủ chính sách hoàn tiền theo sản phẩm và dịch vụ; về nguyên tắc, nếu Đối tác phải hoàn trả lại số tiền đã nhận do hủy bỏ hoặc thay đổi hợp đồng, việc hoàn tiền sẽ được thực hiện trực tiếp với người mua. Tuy nhiên, phí dịch vụ đã tính sẽ không được hoàn lại khi Đối tác hoàn tiền cho người mua.
  6. ⑥ Về nguyên tắc, việc hoàn tiền theo Khoản trên phải được thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hoặc xác nhận việc hủy hỏ.
  7. ⑦ Nếu Công ty nhận được yêu cầu hủy đơn của người mua, Công ty sẽ thông báo việc này cho Đối tác, và Đối tác phải trả lời quyết định của mình đối với việc này trong vòng 7 ngày kể từ ngày được thông báo. Nếu Đối tác không có ý kiến gì trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo, Công ty có thể tiến hành hoàn tiền cho người mua và số tiền hoàn trả này sẽ được khấu trừ vào số tiền bán hàng mà Công ty sẽ phải trả cho Đối tác hoặc có thể được tính riêng.
  8. ⑧ Trường hợp không thể thực hiện giao dịch bình thường do các vấn đề về kỹ thuật/quản lý, Đối tác phải ngay lập tức thông báo việc này cho người mua và Công ty, đồng thời phải thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của Công ty.
 10. Điều 10 (Lệ phí)
  1. ① Phí môi giới sử dụng dịch vụ được tính riêng theo từng dịch vụ trong quá trình phê duyệt. Công ty thông báo cho Đối tác về lệ phí được tính riêng khi thông báo kết quả phê duyệt; Đối tác có thể từ chối và trong trường hợp này, Đối tác phải thông báo cho Công ty biết ý định từ chối của mình. Nếu Đối tác vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ mà không có thông báo riêng nào thì Công ty cho rằng Đối tác đã đồng ý với mức phí được đặt ra.
  2. ② Lệ phí được quy định tại Điều này được chi trả bằng cách khấu trừ vào số tiền bán hàng; các chứng từ liên quan (hóa đơn thuế, hóa đơn, v.v.) sẽ được cung cấp cho Đối tác theo lịch trình được quy định.
  3. ③ Công ty có thể áp dụng lệ phí được quy định tại Điều này cho các dịch vụ mới hoặc thay đổi lệ phí của các dịch vụ hiện có theo chính sách của Công ty. Trường hợp thay đổi, Công ty sẽ thông báo trước cho Đối tác theo quy định tại Điều 6.
 11. Điều 11 (Quyết toán tiền bán hàng)
  1. ① Số tiền bán sản phẩm và dịch vụ được giao dịch thông qua Cafe24 Partners được Công ty chi trả trực tiếp hoặc thông qua đại lý thanh toán do Công ty chỉ định theo quy định thanh toán của Công ty.
  2. ② Công ty có thể lấy việc gia nhập hoặc ký hợp đồng với Công ty hoặc đại lý thanh toán mà Công ty chỉ định làm điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng dịch vụ, và giới hạn để Đối tác chỉ có thể sử dụng dịch vụ bình thường trong trường hợp đã thỏa mãn điều kiện này. Khi cần, Công ty có thể yêu cầu bản sao đăng ký kinh doanh, bản sao tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp (hoặc người đại diện), giấy chứng nhận con dấu doanh nghiệp/cá nhân và các chứng từ quyết toán, v.v.
  3. ③ Công ty không chịu trách nhiệm về việc số tiền bán hàng không được chi trả do Đối tác vi phạm điều kiện hợp đồng hoặc chính sách của đại lý thanh toán.
  4. ④ Đối tác phải đăng tài khoản do mình đứng tên khi đăng tài khoản nhận chi trả tiền bán hàng; trường hợp có thay đổi như thay đổi tài khoản, Đối tác phải ngay lập tức chỉnh sửa các thông tin này. Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp phát sinh vấn đề về quyết toán do Đối tác không thực hiện đầy đủ những việc này.
  5. ⑤ Tiền bán hàng sẽ được chi trả sau khi khấu trừ tự động các khoản như lệ phí dịch vụ, phí thanh toán, thuế, v.v. Các chứng từ liên quan (hóa đơn quyết toán và các chứng từ khác) sẽ được cung cấp cho Đối tác theo lịch trình đã được quy định.
  6. ⑥ Công ty có thể bảo lưu việc chi trả tiền bán hàng nếu có khiếu nại của người mua hoặc phát sinh các lý do bảo lưu thanh toán khác.
  7. ⑦ Nếu có thỏa thuận riêng giữa Công ty và Đối tác thì thỏa thuận đó sẽ được ưu tiên áp dụng trước bất chấp các quy định được nêu trong Điều này.
 12. Điều 12 (Quyền và Nghĩa vụ của Công ty)
  1. ① Công ty phải tích cực cung cấp dịch vụ để Đối tác có thể sử dụng dịch vụ một cách ổn định.
  2. ② Công ty kiểm tra, bảo trì trang thiết bị cung cấp dịch vụ định kỳ/thường xuyên và cố gắng hết sức để sửa chữa cũng như khôi phục nhanh nhất có thể trong trường hợp hỏng hóc.
  3. ③ Công ty với tư cách là một doanh nghiệp môi giới giao dịch điện tử, có thể vận hành các dịch vụ bằng cách thiết lập các chính sách đa dạng tùy vào việc sử dụng dịch vụ nhằm xây dựng một môi trường giao dịch công bằng.
  4. ④ Công ty có thể cung cấp thông tin liên quan đến việc chi trả tiền bán hàng thông qua đại lý thanh toán của Công ty hoặc của bên thứ ba để giao dịch an toàn hơn.
  5. ⑤ Công ty có thể thu thập thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ như lịch sử sử dụng, doanh thu, số lượng người truy cập, v.v. và sử dụng chúng làm tài liệu thống kê; Công ty có thể sử dụng những thông tin này để hỗ trợ Đối tác trong việc sử dụng dịch vụ hoặc để cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn.
  6. ⑥ Công ty có thể hoàn tiền bán hàng lại cho người mua rồi khấu trừ số tiền đó vào tiền bán hàng của Đối tác hoặc yêu cầu Đối tác trả riêng nếu Đối tác cố ý không nhận hoặc chặn liên lạc (ít nhất 2 lần trở lên trong vòng 2 ngày).
  7. ⑦ Công ty có thể xóa thông tin liên quan hoặc chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo trước nếu xét thấy sản phẩm và dịch vụ do Đối tác cung cấp là bất hợp pháp, hoặc nếu có bất cứ yêu cầu theo mệnh lệnh hoặc thông báo giới hạn nhất định nào từ cơ quan hữu quan thuộc quốc gia sở tại.
  8. ⑧ Công ty có thể nộp các tài liệu liên quan khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin của Đối tác từ cơ quan điều tra hoặc theo quy định của pháp luật liên quan. Trường hợp nghi ngờ có hành vi phạm pháp trong quá trình giám sát hoặc nhận được báo cáo từ bên thứ ba, tố tụng, v.v. Công ty có thể nộp các tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra, tòa án, v.v. để xử lý và có thể giới hạn việc sử dụng dịch vụ của Đối tác.
 13. Điều 13 (Quyền và Nghĩa vụ của Đối tác)
  1. ① Đối tác có quyền sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp trong những điều kiện nhất định.
  2. ② Đối tác có nghĩa vụ quản lý ID và mật khẩu được cung cấp bởi Công ty để thông tin không bị tiết lộ ra bên ngoài, và không được phép nhượng lại hoặc cho mượn ID và mật khẩu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.
  3. ③ Đối tác điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng sử dụng dịch vụ của Công ty theo quyết định của bản thân và trong giao dịch với người mua, phải thực hiện mọi nghĩa vụ với tư cách là một bên giao dịch.
  4. ④ Đối tác phải trả lời một cách trung thực và thân thiện các thắc mắc của người mua khi bán sản phẩm hoặc dịch vụ mà mình đã đăng, đồng thời không được phép ép buộc người mua thực hiện các yêu cầu bất hợp lý.
  5. ⑤ Đối tác phải điều hành và quản lý sản phẩm hoặc dịch vụ mà mình bán dưới trách nhiệm của bản thân, đồng thời có nghĩa vụ lưu ý để không phát sinh các yếu tố bất hợp pháp.
  6. ⑥ Đối tác phải cung cấp cho người mua các thông tin chính xác về sản phẩm và dịch vụ như mô tả chi tiết, phạm vi sử dụng, v.v. và có trách nhiệm thi hành những điều này.
  7. ⑦ Trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ đã bán không được cung cấp bình thường do lỗi hoặc truyền đi thất bại, Đối tác phải thực hiện các biện pháp phù hợp như truyền lại, v.v.
  8. ⑧ Đối tác phải bán các sản phẩm và dịch vụ có thể sử dụng bình thường trong điều kiện sử dụng thông thường.
  9. ⑨ Đối tác thu thập thông tin cá nhân của người mua theo quy trình hợp pháp, thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin cá nhân và tuân thủ các luật pháp liên quan; phải bảo vệ triệt để thông tin cá nhân của người dùng theo đúng chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Đối tác và phải tiêu hủy ngay khi đạt được mục đích sử dụng. Đối tác phải nhanh chóng nộp các tài liệu xác minh liên quan đến bảo mật khi được Công ty yêu cầu.
  10. ⑩ Đối tác phải tuân thủ điều kiện sử dụng và giá bán của sản phẩm và dịch vụ mà mình đã đăng.
  11. ⑪ Trường hợp cần giới hạn độ tuổi sử dụng sản phẩm và dịch vụ, Đối tác phải ghi rõ độ tuổi tương ứng; đặc biệt, nếu là sản phẩm dành cho người lớn, Đối tác phải tuân thủ các biện pháp như cho hiển thị màn hình intro giới hạn truy cập và xác minh độ tuổi, v.v. theo pháp luật liên quan.
  12. ⑫ Đối tác phải đăng sản phẩm và dịch vụ không có vấn đề về bản quyền như sản phẩm sáng tạo thuần túy do Đối tác trực tiếp chế tác, không có khả năng xâm phạm quyền của bên thứ ba, hoặc đã nhận được sự đồng ý rõ ràng của tác giả gốc về mục đích và phạm vi sử dụng. Dù là sản phẩm và dịch vụ do Đối tác trực tiếp sản xuất nhưng nếu có nguy cơ về bản quyền hoặc nếu Đối tác muốn đăng hình ảnh nghệ sĩ hoặc hình ảnh của một nhân vật nhất định, thì Đối tác phải thông báo trước cho Công ty và phải nhận được sự đồng ý riêng.
  13. ⑬ Đối tác có nghĩa vụ bảo quản dữ liệu và hình ảnh của sản phẩm trong thiết bị lưu trữ riêng, đề phòng trường hợp dữ liệu có thể bị hỏng hoặc mất vì nhiều nguyên nhân khác nhau do tính chất của môi trường internet. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào phát sinh do hỏng hoặc mất dữ liệu đã được lưu.
 14. Điều 14 (Quản lý hệ thống bảo mật và Nghĩa vụ)
  1. ① Khi phát sinh khiếm khuyết hoặc lỗi chương trình (program) nghiêm trọng, khẩn cấp hoặc những vấn đề tương tự về bảo mật, Công ty có thể vá (patch) đồng loạt thông tin liên quan đến Đối tác và những phần tương ứng.
  2. ② Đối tác không được thực hiện các hành vi sau đây do có thể gây ảnh hưởng đến bảo mật của Công ty và những người dùng khác.
   1. 1. Phát tán các chương trình nguy hiểm như virus máy tính, v.v.
   2. 2. Thăm dò khả năng chịu tấn công, xâm nhập bất hợp pháp nhắm vào dịch vụ và các hệ thống khác
   3. 3. Tạo lưu lượng tương tác lớn gây cản trở hoạt động bình thường của dịch vụ
   4. 4. Bất cứ hành động xâm phạm nào khác gây cản trở hoạt động của Công ty
  3. ③ Trong quá trình sử dụng dịch vụ, Đối tác phải thông báo cho Công ty ngay lập tức khi phát hiện ra dấu hiệu bất thường trong hệ thống thông tin hoặc xảy ra sự cố xâm nhập trái phép.
  4. ④ Đối tác phải duy trì mạng lưới liên lạc khẩn cấp, được cập nhật liên tục tại mọi thời điểm để đề phòng trường hợp khẩn cấp.
  5. ⑤ Công ty có thể sẽ không thông báo về các biện pháp khắc phục liên quan đến bảo mật được đề cập trong Điều này hoặc có thể thông báo kết quả sau khi đã hoàn tất việc xử lý.
 15. Điều 15 (Cung cấp thông tin và Đăng quảng cáo)
  1. ① Công ty cung cấp thông tin và những chính sách cần thiết để sử dụng dịch vụ thông qua nội dung thông báo trên Trang chủ.
  2. ② Công ty có thể cung cấp nhiều loại thông tin khác nhau thông qua email hoặc SMS khi có sự đồng ý riêng của Đối tác. Tuy nhiên, những phản hồi liên quan đến thông tin giao dịch và thắc mắc của khách hàng, v.v. không cần có sự đồng ý của Đối tác.
  3. ③ Công ty có thể đăng nhiều quảng cáo khác nhau liên quan đến việc điều hành dịch vụ trên trang dịch vụ và Trang chủ.
  4. ④ Đối tác không được tự ý thay đổi hoặc sửa chữa các bài đăng và thông tin khác liên quan đến dịch vụ do Công ty cung cấp.
  5. ⑤ Công ty chỉ đóng vai trò quảng cáo trung gian đối với những phần không do Công ty trực tiếp cung cấp trong số rất nhiều thông tin và quảng cáo đa dạng được đăng tải trên Trang chủ. Do đó, Công ty không đảm bảo cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các giao dịch phát sinh từ đó.
 16. Điều 16 (Công nhận và Cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ)
  1. ① Công ty nắm giữ tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến dịch vụ.
  2. ② Công ty có thể sử dụng các bài viết hoặc hình ảnh do Đối tác đăng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Công ty để quảng bá dịch vụ trên Trang chủ hoặc các phương tiện truyền thông khác.
  3. ③ Đối tác không được sao chép, truyền tin, xuất bản, phân phối, phát sóng, bán hoặc thực hiện bất cứ hành vi tương tự nào đối với thông tin, công nghệ, tài liệu, hệ thống hoặc dịch vụ do Công ty cung cấp; đồng thời, không được sử dụng cho mục đích lợi nhuận trừ phi có sự đồng ý của Công ty. li
 17. Điều 17 (Dừng cung cấp dịch vụ)
  1. ① Công ty có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo trước nếu xảy ra bất cứ trường hợp nào sau đây.
   1. 1. Cần kiểm tra khẩn cấp để bảo trì thiết bị, v.v.
   2. 2. Phát sinh sự cố gây cản trở trở việc sử dụng dịch vụ ổn định như do mất điện, hỏng thiết bị hoặc sử dụng quá tải, v.v.
   3. 3. Phát sinh sự cố không thể dự đoán trước như lỗi ổ đĩa hoặc hệ thống
   4. 4. Phát sinh sự cố trong dịch vụ của công ty truyền thông, công ty điện lực, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, v.v.
   5. 5. Có sự tấn công từ bên ngoài như tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) hoặc có nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tương tự
   6. 6. Bị sử dụng để phát tán virus máy tính, mã độc, tấn công tin tặc, tấn công máy chủ, v.v.
   7. 7. Không thể cung cấp dịch vụ do thiên tai hoặc tình trạng báo động cấp quốc gia, v.v.
   8. 8. Phát sinh bất cứ lý do quan trọng nào khác liên quan đến vận hành khiến Công ty không thể cung cấp dịch vụ
  2. ② Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với thiệt hại mà Đối tác phải chịu do dịch vụ bị tạm dừng theo Điều này.
 18. Điều 18 (Chặn sử dụng)
  1. ① Công ty có thể chặn Đối tác sử dụng dịch vụ hoặc xóa sản phẩm sau khi thông báo trước nếu thuộc bất cứ trường hợp nào sau đây.
   1. 1. Có sự khác biệt giữa thông tin đã đăng ký và thông tin thực tế
   2. 2. Sản phẩm và dịch vụ có sự khác biệt với khi kiểm duyệt
   3. 3. Sản phẩm và dịch vụ bị người mua, v.v. báo cáo vi phạm pháp luật
   4. 4. Tiếp nhận từ 5 khiếu nại trở lên về CS liên quan đến bán hàng và xử lý hoàn tiền trong vòng 24 tiếng
   5. 5. Không thể liên lạc qua số điện thoại do Đối tác cung cấp (ít nhất 2 lần trở lên trong vòng 2 ngày)
   6. 6. Công ty tiếp nhận thông báo về vi phạm quyền tác giả từ người được xem là người giữ quyền tác giả hợp pháp và yêu cầu Thành viên giải trình, nhưng không có sự giải trình hợp lý nào được đưa ra trong vòng 3 ngày làm việc
   7. 7. Bán sản phẩm hoặc dịch vụ có hại như thông tin đồi trụy, thông tin giả mạo, v.v.
   8. 8. Sử dụng dịch vụ ngoài mục đích quản lý hợp pháp
   9. 9. Bị sử dụng làm điểm trung chuyển để tấn công tin tặc, tấn công máy chủ, phát tán mã độc, v.v.
   10. 10. Chuyển nhượng cho người khác hoặc thế chấp quyền và nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản này mà không có sự chấp thuận trước của Công ty
   11. 11. Hủy hoại danh dự hoặc lăng mạ người khác
   12. 12. Gây cản trở công việc của các Đối tác khác hoặc Công ty
   13. 13. Gửi thông tin quảng cáo trái với ý muốn của người nhận
   14. 14. Vi phạm nghĩa vụ của Đối tác được quy định trong Điều khoản này
   15. ② Đối tác có thể yêu cầu hủy lệnh chặn sử dụng của Công ty, và Công ty sẽ gỡ bỏ lệnh chặn cho Đối tác nếu yêu cầu được xác nhận là chính đáng. Tuy nhiên, các sản phẩm và dịch vụ đã bị xóa sẽ không được khôi phục lại.
   16. ③ Công ty không có bất cứ trách nhiệm nào đối với thiệt hại mà Đối tác phải chịu do bị chặn sử dụng theo Điều này.
 19. Điều 19 (Chấm dứt hợp đồng)
  1. ① Đối tác có thể thông báo cho Công ty về việc muốn chấm dứt hợp đồng sử dụng bất cứ lúc nào. Nếu không có vấn đề đặc biệt nào, Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng sử dụng nhanh nhất có thể kể từ ngày Đối tác yêu cầu. Tuy nhiên, nếu còn khoản phí sử dụng dịch vụ chưa được thanh toán thì Thành viên phải thanh toán theo thủ tục do Công ty quy định.
  2. ② Công ty có thể chấm dứt hợp đồng sau khi thông báo trước nếu Đối tác thuộc bất cứ trường hợp nào sau đây.
   1. 1. Nhận được yêu cầu chấm dứt hợp đồng từ cơ quan hữu quan của quốc gia sở tại
   2. 2. Vi phạm đạo đức, trật tự công cộng
   3. 3. Bị hạn chế sử dụng dịch vụ từ 2 lần trở lên trong năm hiện tại
   4. 4. Đã yêu cầu điều chỉnh đối với vấn đề do Đối tác gây ra nhưng không điều chỉnh trong vòng 7 ngày kể từ ngày được thông báo
   5. 5. Đối tác không có ý định bán hàng hoặc không trả lời người mua mà không có lý do chính đáng
   6. 6. Liên kết dịch vụ của Công ty với một trang riêng mà không có sự đồng ý trước của Công ty
   7. 7. Thu thập hoặc sử dụng thông tin của người mua (bao gồm thông tin cá nhân và quyền hạn sử dụng) vượt quá phạm vi tối thiểu
   8. 8. Bị cho là cố ý đăng nội dung sai sự thật khi đăng sản phẩm và dịch vụ
  3. ③ Việc chấm dứt hợp đồng theo Điều này sẽ không gây ảnh hưởng đến việc yêu cầu bồi thường thiệt hại.
  4. ④ Đối tác chịu hoàn toàn trách nhiệm thực thi đối với sản phẩm và dịch vụ đã bán ngay cả khi hợp đồng này bị chấm dứt.
 20. Điều 20 (Bồi thường thiệt hại)
  1. ① Công ty và Đối tác phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra cho đối phương nếu một trong hai bên vi phạm Điều khoản này do lỗi của bản thân mình. Tuy nhiên, xét tính chất đặc thù của môi trường Internet, bồi thường thiệt hại do tạm dừng và sự cố dịch vụ sẽ được thực hiện như sau.
   • - Trường hợp phát sinh sự cố hoặc gián đoạn dịch vụ từ 4 tiếng trở lên, số tiền bồi thường thiệt hại sẽ gấp 3 lần số tiền tính được từ công thức: Lệ phí sử dụng trung bình 1 ngày Đối tác trả cho Công ty trong vòng 3 tháng gần nhất (nếu dưới 3 tháng, áp dụng toàn bộ thời gian tương ứng) chia cho 24 tiếng rồi nhân với số giờ phát sinh sự cố hoặc gián đoạn. Thời gian phát sinh sự cố hoặc gián đoạn dịch vụ được tính từ sau khi Đối tác thông báo cho Công ty.
  2. ② Bất chấp Điều này, Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại mà Đối tác phải chịu do các dịch vụ liên kết ngoài không do Công ty trực tiếp vận hành và các dịch vụ miễn phí.
 21. Điều 21 (Quyền miễn truy cứu trách nhiệm)
  1. ① Công ty chỉ chịu trách nhiệm vận hành và quản lý hệ thống cung cấp dịch vụ hiệu quả, không đại diện cho Đối tác và người mua về các giao dịch sản phẩm và dịch vụ, vì vậy, Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với giao dịch được thành lập giữa các đương sự và thông tin do Đối tác cung cấp.
  2. ② Dịch vụ này chỉ cung cấp không gian giao dịch trực tuyến. Việc xử lý hậu kỳ cần thiết như quản lý quy trình mua bán liên quan đến giao dịch giữa Đối tác và người mua, thực hiện giao dịch với người mua, quản lý khách hàng, xử lý đơn hàng, trả lời thắc mắc, hoàn tiền/đổi hàng/trả hàng, v.v. thuộc trách nhiệm của Đối tác và người mua là đương sự của giao dịch.
  3. ③ Liên quan đến giao dịch giữa Đối tác và người mua được thực hiện thông qua hệ thống do Công ty cung cấp, Công ty không đảm bảo về sự tồn tại và tính xác thực của ý định bán hoặc mua, chất lượng, độ hoàn thiện, tính an toàn, hợp pháp, không vi phạm quyền lợi của người khác của sản phẩm và dịch vụ được đăng, cũng như tính chân thực, hợp pháp của thông tin do người mua hoặc Đối tác đăng và các tài liệu có trên không gian được liên kết với các thông tin đó; Công ty cũng không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro và thiệt hại nào liên quan đến những điều này.
  4. ④ Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào phát sinh do lợi nhuận mong đợi hoặc dữ liệu thu được khi sử dụng dịch vụ.
  5. ⑤ Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với dịch vụ được cung cấp miễn phí, trừ phi có quy định đặc biệt trong pháp luật liên quan.
 22. Điều 22 (Căn cứ pháp luật và Giải quyết tranh chấp)
  1. ① Mọi tranh chấp phát sinh từ Điều khoản này đều sẽ được diễn giải và áp dụng theo pháp luật của Đại Hàn Dân Quốc.
  2. ② Mọi tranh chấp liên quan đến Điều khoản này sẽ được giải quyết một cách thiện chí bằng cách hòa giải giữa hai bên đương sự. Trong trường hợp không thể hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết bằng tiếng Hàn thông qua 1 trọng tài thuộc Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc tại thành phố Seoul.
 23. Điều 23 (Thỏa thuận khác)

  Các nội dung không được quy định trong Điều khoản này sẽ được diễn giải và giải quyết theo nội dung giới thiệu dịch vụ của Công ty, pháp luật liên quan và thông lệ thương mại.

[Điều khoản bổ sung] Điều khoản này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 09 năm 2021.

[Điều khoản bổ sung] Điều khoản trước đây sẽ được thay đổi bằng Điều khoản này.

Đính kèm 1. Apps

Điều kiện sử dụng liên quan đến app như sau.

 1. ① Đối tác đăng thông tin cơ bản của app muốn phát triển rồi sử dụng khóa xác thực API do Công ty cung cấp để phát triển app.
 2. ② Đối tác phải phát triển app theo nội dung hướng dẫn API và chính sách vận hành do Công ty cung cấp. Vui lòng tham khảo Tài liệu API và Chính sách quản lý được đăng trên Trang chủ.
 3. ③ Trước khi yêu cầu kiểm duyệt (bán) app, Đối tác phải kiểm tra hoạt động của app bằng cách sử dụng tính năng test (thử nghiệm). Nếu kết quả test không có bất thường, Đối tác có thể yêu cầu Công ty kiểm duyệt để bán app. Đối tác có thể đăng tối đa 5 app để test và mỗi app có thể cài đặt vào tối đa 5 tài khoản trang mua sắm.
 4. ④ Trong quá trình kiểm duyệt, Công ty có thể yêu cầu Đối tác nộp bổ sung thông tin và tài liệu nếu cần. Đối tác có nghĩa vụ hợp tác kịp thời và tích cực với yêu cầu của Công ty.
 5. ⑤ Dựa trên yêu cầu kiểm duyệt của Đối tác, Công ty sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, độ hoàn thiện, tính độc hại, tính khiêu dâm/nguy hiểm, các yếu tố vi phạm nguyên tắc và các nội dung vi phạm chính sách quản lý khác của app, rồi thông báo kết quả kiểm duyệt (phê duyệt hoặc từ chối) cho Đối tác. Tuy nhiên, ngay cả khi app đã thông qua kiểm duyệt thì bản thân app vẫn có thể tồn tại các vấn đề về độ hoàn thiện, tính hợp pháp, v.v., Công ty không đảm bảo điều này. Bất kỳ lúc nào, Công ty cũng có thể đình chỉ việc bán hàng ngay lập tức sau khi thông báo trước theo Điều 6 nếu phát hiện ra bất cứ yếu tố vi phạm nào trong các hạng mục kiểm duyệt.
 6. ⑥ Trường hợp Đối tác muốn bán app đã phát triển trên Cafe24 Store, Đối tác phải đăng chính xác, đúng sự thật các thông tin chung (ngôn ngữ, tên app, URL, thông tin quyền hạn sử dụng, thông tin xác thực, v.v.), thông tin bán hàng (thông tin hiển thị, mô tả chi tiết, thông tin thanh toán, các nội dung theo quy định cung cấp thông tin sản phẩm, v.v.) của app.
 7. ⑦ Công ty có thể phân loại và trưng bày sản phẩm, dịch vụ của Đối tác vào các danh mục theo quy định của công ty. Tuy nhiên, thời điểm trưng bày có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm và dịch vụ.
 8. ⑧ Đối tác phải cài đặt yêu cầu đồng ý cấp quyền sử dụng (cho phép app tiếp cận các dữ liệu của người dùng) trong phạm vi tối thiểu. Bên cạnh đó, Đối tác phải thông báo các thông tin liên quan đến việc sử dụng app (chi phí sử dụng, Trung tâm khách hàng, Điều khoản sử dụng, thông tin trả phí, v.v.) sao cho người mua dễ kiểm tra nhất và phải nhận được sự đồng ý của người mua. Trường hợp Đối tác thu thập thông tin quyền hạn sử dụng ngoài phạm vi tối thiểu hoặc vi phạm quy trình hoặc quy định của pháp luật liên quan, Công ty có thể đình chỉ việc bán app của Đối tác hoặc xóa app đã đăng bất cứ lúc nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Đính kèm 2. Designs

Điều kiện sử dụng liên quan đến design như sau.

 1. ① “Trang demo” là trang mua sắm thử nghiệm được tạo từ giải pháp trang mua sắm như Smart Theme, Global Theme, Mobile Theme.
 2. ② Đối tác có thể tạo trang demo thông qua tính năng do Công ty cung cấp.
 3. ③ Đối tác có thể cài đặt phạm vi sử dụng đối với từng sản phẩm theo lựa chọn của mình rồi bán. Tuy nhiên, nếu tiêu chuẩn của giấy phép (tên miền được chỉ định, v.v.) đã được cấp bị thay đổi do giải pháp của Công ty được nâng cấp, v.v., giấy phép của tên miền đã thay đổi phải được chuyển đổi và sử dụng miễn phí.
 4. ④ Đối tác chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc vận hành và quản lý (bao gồm cả việc xóa bỏ) trang demo.
 5. ⑤ Đối tác phải đăng sản phẩm để bán trong vòng 90 ngày sau khi tạo trang demo. Nếu không, trang demo đã được tạo sẽ bị xóa tự động.
 6. ⑥ Đối tác thực hiện các công việc như tùy chỉnh theo yêu cầu bằng cách tạo trang web làm việc riêng cho từng đơn hàng, các trang web làm việc này sẽ được xóa tự động khi hết hạn lưu trữ (30 ngày sau khi kết thúc giao dịch hoặc 6 tháng sau khi được tạo). Trường hợp công việc kéo dài trên 6 tháng, Đối tác nhất định phải đăng ký gia hạn với Công ty 1 tháng trước khi hết hạn. Không thể khôi phục lại trang web làm việc đã bị xóa.
 7. ⑦ Trường hợp sản phẩm bao gồm cả dịch vụ, Đối tác phải chia và cài đặt chi phí cho từng nội dung công việc chi tiết như hàng hóa và dịch vụ. Nếu không cài đặt, tỷ lệ hàng hóa và dịch vụ sẽ được đánh giá là 30% hàng hóa, 70% dịch vụ. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ hàng hóa thực tế nhỏ hơn 30% thì sẽ sử dụng tỷ lệ thực.
 8. ⑧ Khi đăng sản phẩm để bán, Đối tác phải đăng thông tin sản phẩm (giá bán, điều kiện sử dụng, thời gian thực hiện, v.v.) một cách rõ ràng và dễ nhận biết. Trong giao dịch với người mua, Đối tác có nghĩa vụ tuân thủ đúng thông tin sản phẩm và thực hiện giao dịch dưới trách nhiệm của bản thân.
 9. ⑨ Trong bất cứ trường hợp nào, Đối tác không được phép yêu cầu thêm chi phí với lý do như trì hoãn thời gian làm việc, v.v. trừ phi có sự chấp thuận rõ ràng của người mua.
 10. ⑩ Đối tác cần lưu ý rằng việc tạo trang demo, trang web làm việc có thể mất nhiều thời gian hoặc không ổn định tùy thuộc vào môi trường của từng máy chủ.
 11. ⑪ Đối tác có thể sử dụng dịch vụ giao dịch an toàn Cafe24 do Công ty cung cấp. Nếu sử dụng, tiền bán hàng sẽ được chi trả cho Đối tác khi đáp ứng đủ các điều kiện quyết toán như sau.

  [Chính sách quyết toán giao dịch an toàn]

 12. ⑫ Phí sử dụng dịch vụ giao dịch an toàn Cafe24 sẽ được tính theo quy định của Công ty và được khấu trừ tự động khi quyết toán tiền bán hàng.
 13. ⑬ Đối tác phải cung cấp sản phẩm design đã được thanh toán để người mua có thể nhận hàng trong thời gian ít nhất 3 ngày.
 14. ⑭ Quy định hoàn tiền cơ bản như dưới đây, nhưng không bị giới hạn trong những nội dung này.
  1. 1. Sản phẩm không bao gồm dịch vụ (chỉ sao chép, bán kèm bản gốc, v.v.): Hoàn tiền khi chưa sao chép hoặc tải về lần nào
  2. 2. Sản phẩm bao gồm dịch vụ (tùy chỉnh, v.v.)
   • - Hàng hóa: Hoàn tiền khi chưa sao chép hoặc tải về lần nào
   • - Dịch vụ: Chỉ hoàn tiền đối với những phần dịch vụ chưa được cung cấp[br](Hoàn trả chi phí dịch vụ còn lại sau khi chia tổng chi phí dịch vụ cho tổng số ngày thực hiện dịch vụ rồi trừ đi tiền công dịch vụ tương ứng với số ngày làm việc thực tế)
   • - Hàng hóa bao gồm dịch vụ: Hoàn tiền theo tỷ lệ hàng hóa và dịch vụ do người bán quy định khi đăng sản phẩm. Trường hợp không có cài đặt riêng, hoàn tiền theo tỷ lệ 30% hàng hóa, 70% dịch vụ

Đính kèm 3. Experts

Điều kiện sử dụng liên quan đến dịch vụ expert như sau.

 1. ① “Dự án”, một phần công việc cần thiết trong việc kinh doanh của người mua, là đơn vị công việc mà người mua muốn hoàn thành thông qua người bán.
 2. ② “Thành phẩm” là kết quả thi hành dự án, tức là thành quả và toàn bộ các tài liệu liên quan mà người bán bàn giao/cung cấp cho người mua.
 3. ③ Thông qua tính năng do Công ty cung cấp, Đối tác có thể kiểm tra thông tin các dự án do người mua công khai, từ đó thiết lập điều kiện sử dụng dịch vụ và đề nghị giao dịch với người mua.
 4. ④ Công ty có thể giới thiệu dự án cho Đối tác bằng cách thông báo qua email, v.v. Khi nhận được giới thiệu của Công ty, Đối tác phải thông báo cho Công ty biết mình có thể thực hiện dự án hay không.
 5. ⑤ Khi nhận dự án hoặc đề nghị giao dịch thành công với người mua, Đối tác phải trực tiếp thỏa thuận với người mua và ghi rõ trong hợp đồng các điều kiện chi tiết như thời gian hợp đồng, số tiền, thời hạn bàn giao, chất lượng, thông số kỹ thuật, v.v., và phải thực hiện dự án theo đúng hợp đồng đã ký.
 6. ⑥ Khi lập hợp đồng với người mua, Đối tác phải đảm bảo hợp đồng không chứa các điều kiện không công bằng cho bất cứ bên nào; và với tư cách người bán, Đối tác phải tuân thủ nội dung hợp đồng theo nguyên tắc tín nhiệm và thiện chí.
 7. ⑦ Đối tác phải ghi chép và quản lý các cuộc họp và nội dung liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện dự án với người mua thông qua tính năng đăng lịch sử tại menu dịch vụ Expert. Đăng lịch sử là tính năng mà cả Đối tác và người mua đều có thể đăng và kiểm tra nội dung cuộc họp. Các nội dung được đăng tại đây có thể trở thành căn cứ quan trọng khi xảy ra tranh chấp giữa Đối tác và người mua.
 8. ⑧ Tiền bán hàng sẽ được trả cho Đối tác thông qua hệ thống thanh toán do Công ty cung cấp. Công ty không cung cấp các dịch vụ Escrow riêng cho việc thanh toán tiền bán hàng.
 9. ⑨ Trường hợp Đối tác phải hoàn lại số tiền bán hàng đã nhận do hủy bỏ hoặc thay đổi hợp đồng, Đối tác phải trực tiếp thỏa thuận với người mua và hoàn tiền lại cho người mua. Tuy nhiên, lệ phí dịch vụ đã tính sẽ không được hoàn lại khi Đối tác hoàn tiền cho người mua.
 10. ⑩ Quy định hoàn tiền cơ bản như dưới đây, nhưng không bị giới hạn trong những nội dung này.
  1. 1. Thành phẩm khác với nội dung đã thỏa thuận với người mua
  2. 2. Thanh toán trùng lặp do lỗi hệ thống
  3. 3. Không thể sử dụng bình thường thành phẩm do khiếm khuyết của chính thành phẩm
  4. 4. Dự án bị hủy bỏ, tạm dừng (số tiền hoàn trả được xác định theo mức độ trách nhiệm giữa các bên đương sự)
  5. 5. Không thể cung cấp bình thường do các lỗi khác của Đối tác

Đính kèm 4. Recipe

Điều kiện sử dụng liên quan đến recipe như sau.

 1. ① Channel (kênh)” là chương trình mà Đối tác phát triển và bán để người dùng recipe có thể kết hợp các recipe.
 2. ② “Trigger (trình kích hoạt)” là điều kiện để thực hiện một action (hành động).
 3. ③ “Action (hành động)” là giá trị thực hành được thực thi khi thỏa mãn một trigger.
 4. ④ Đối tác phát triển ít nhất một trigger và action làm điều kiện thành phần khi phát triển một hoặc nhiều channel. Tuy nhiên, có thể xử lý để tạo tùy biến tùy theo quá trình xử lý một phần hoặc toàn bộ recipe.
 5. ⑤ Đối tác chỉ có thể test (thử nghiệm) channel mà mình phát triển trong trang mua sắm của bản thân.
 6. ⑥ Quy định hoàn tiền cơ bản như dưới đây, nhưng không bị giới hạn trong những nội dung này.
  1. 1. Thành phẩm khác với nội dung đã thỏa thuận với người mua
  2. 2. Thanh toán trùng lặp do lỗi hệ thống
  3. 3. Không thể sử dụng bình thường thành phẩm do khiếm khuyết của chính thành phẩm
  4. 4. Không thể cung cấp bình thường do các lỗi khác của Đối tác